Divided

Divided gaat over eenzaamheid. Het is gebaseerd op de eerste corona lockdown en alle gevolgen van dien. De normale gang van zaken bestond ineens niet meer en we moesten ons als samenleving noodgedwongen veranderen, wat geen natuurlijk proces is. Het was al een feit dat er onder jong volwassenen en senioren al een langere tijd eenzaamheid bestond door onze individualistische cultuur. De lockdown door Covid-19 vergrootte dit effect alleen maar.